Onsdagen 16 mars

Incheckning

Plats: Entré 8 mot Scandinavium

Tid: 09.00-10.00 Lokal: Kongressfoajén


Välkommen

Under dagen kommer du som deltagare på Svensk Besöksnäringskongress få en inblick i trender och ha möjlighet att knyta nya, värdefulla kontakter. Vi blandar strategi med praktik och vill tillsammans med dig skapa nya förutsättningar för att göra bra affärer och uppnå visionen om en fördubblad omsättning och exportvärde för näringen till år 2020. Ett fullspäckat program med relevanta och intressanta seminarier väntar. Varmt välkommen!

Tid: 10.00-10.10 Lokal: K2


Sustainable Tourism: a global priority

The World Tourism Organization (UNWTO) will talk about responsible, sustainable and universally accessible tourism in the digital world. Climate change, migration, economic instability and increasing conflicts affect us globally. Tourism is a solution to many of these issues but also a part of the problem. How can the tourism industry develop in a sustainable way?

Participants: Marcio Favilla, Executive Director for Operational Programmes and Institutional Relations, World Tourism Organization (UNWTO)

Moderator: Pernilla Warberg

Tid: 10.10-11.00 Lokal: K2


Strangers crashed my car, ate my food and wore my pants. How does sharing economy affect your business?

Digitalization and the rise of mobile technology and sharing platforms make it possible for people to share resources and create value together in completely new ways. What does this mean to the tourism industry? How can challenges regarding competition, regulation and consumer protection be met? How can opportunities for new business models and increased sustainability be harnessed?

Participants: Åsa Minoz, ModigMinoz

Tid: 11.00-11.45 Lokal: K2


Lunch

Tid: 11.45-12.45 Lokal: Kongressfoajén


Halvtid för den nationella strategin

Under det senaste året har en avstämning av vår gemensamma, nationella strategi gjorts. I strategin formuleras den ambitiösa och kaxiga visionen: Med fokus på hållbarhetsfrågorna ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år. 2020 ska besöksnäringen vara Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige ska då också vara ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Under seminariet presenterar vi slutsatser och fokusområden för en ökad kraftsamling mot visionen. Vi får även ta del av andra branschers reflektioner kring besöksnäringens fortsatta fokus.

Moderator: Pernilla Warberg

Medverkande: Magnus Nilsson, ordförande Svensk Turism, Linn Uggerud, projektledare Svensk Turism, Ola Söderdahl, försäljningschef Sveaskog samt Staffan Davidsson, PhD Engineering Psychology Innovation Manager, Volvo

Tid: 12.45-13.30 Lokal: K2


Hotellgäster shoppar genom att sova på saken. Gränsöverskridande samarbeten nyckeln till lönsamma affärer

Att resa är att hitta annorlunda vägar, bli inspirerad och att samla på sig nya erfarenheter. Den inspirationen kan börja redan på hotellrummet, tycker idéskaparna bakom världsnyheten - Shopping på rummet.

Träffa Annica Zinders, marknadschef på Best of Brands, och lyssna på hur samarbetsprojekt kan gynna affärerna i längden. Ställ frågor till hotelldirektören Eva Ottosson Rask som berättar om hur hon reagerade när hennes nya hotellrum hamnade på Indiska resemagasinet Condé Nast Travellers lista ”15 unmissable experiences in Sweden”.

Och från reklambyrån DePalma Labs, kommer Kristoffer Sundlin och pratar om hur ombyggnation kan bli till kommunikation och hur tankarna gick när de slog ihop två kunder i ett projekt. Det här har du inte råd att missa.

Moderator: Mats Hedenström, chef näringspolitik Svenskt Handel

Medverkande: Annica Zinders, marknadschef Best of Brands, Eva Ottosson Rask, hotelldirektör Clarion Collection Hotel Tapto, och Kristoffer Sundlin, creative director Depalma Labs

Tid: 13.45-14.30 Lokal: K2


Resan som en del av hela resans upplevelse

En resa brukar oftast beskrivas utifrån destinationen och vad den har att erbjuda i form av upplevelser, evenemang, shopping, boende eller restauranger. De finns företag som satsat på att utveckla resan till destinationen eller resan som en del av hela resan till en upplevelse i sig. Kom och lyssna på företag som lyckats med dessa satsningar. Kanske kan andra delar av turistnäringen göra gemensam sak med dessa företag så att hela resans upplevelse förbättras.

Moderator: Pernilla Warberg

Medverkande:
Johan Ekman vd för EkmanResor som kommer att berätta om Sveriges första superlyxbuss och konceptet 1st Business Class som gör resan i resan till en extraordinär upplevelse.

Samarbetsaktör: Transportföretagen

Tid: 13.45-14.30 Lokal: K3


Kulturarv som dragplåster

I dag är konsumtionen av kultur och rekreation två av de sektorer inom besöksnäringen i Sverige som växer snabbast. Allt fler europeiska turister prioriterar kultur när de väljer sina resmål, både i Sverige och i andra länder. Hur kan kulturarvsmiljöer, museer och små turistföretagare inom kultur utvecklas till starka reseanledningar?

Samarbetsaktör: Riksförbundet Sveriges Muséer, Riksantikvarieämbete och Sveriges Hembygdsförbund.

Medverkande: Lars Amréus, chef för Riksantikvarieämbetet, Jan Nordwall, Hembygdsförbundet, Stine Breum- Appelqvist, Glasriket AB, Emma Kolback, Restaurang Folk, Mats Persson , generalsekreterare riksförbundet Sverigesmuseer  

Moderator: Marika Hedin, Museum Gustavianum

Tid: 13.45-14.30 Lokal: K1


SM-veckan, vad krävs och vad ger det?

Att hålla i och arrangera ett stort idrottsevenemang är många gånger krävande. Vi djupdyker i några fall då svenska städer organiserat en SM -vecka på sin ort. Vilka effekter blev det för besöksnäringen och kommunen? Hur löste man kringaktiviteterna? Borås har sökt och fått arrangemanget 2017. Vad är grunden till att man sökte igen?

Bl.a berättar Mona Lundström, Kultur & fritidschef Piteå SM, om vad krävdes av organisationen och föreningslivet inför SM-veckan vinter 2016 i form av planering, organisation och överraskningar.

Övriga medverkande: Per Bergljung, evenemangs- och sponsringsansvarig på Riksidrottsförbundet (RF) – SM-veckan – ett lyskraftsevenemang för svensk idrott, samt Helena Ransjö Alçenius, VD, Borås Borås – SM-veckan sommar 2014 och 2017.

Arr: Sveriges Fritids och Kulturchefsförening

Tid: 13.45-14.30 Lokal: A3


Värdering av evenemang – ett nytt nationellt verktyg för prognos, dialog och kompetens

Att få kontroll på förutsättningarna för att arrangera stora internationella evenemang kräver bra underlag. Riksidrottsförbundet (RF) har under 2015 beställt ett verktyg för i första hand idrotten, där arrangören kan ”stoppa in” data i en webbaserad lösning. Tillsammans med städer och destinationsbolag kan arrangören genom verktyget få en bra bild för att kunna avgöra om man ska ansöka om evenemanget. RF har tillsammans med Göteborg & Co samverkat för att hitta en lösning. Nu är det dags att visa upp resultatet för alla svenska evenemangsarrangörer och städer.

Representanter från Riksidrottsförbundet, Destination/stad och specialidrottsförbund presenterar arbetet.

Medverkande: Ossian Stiernstrand, Göteborg & Co

Arr: Riksidrottsförbundet (RF)

Tid: 13.45-14.30 Lokal: A4


Meetings – Business beyond tourism. The Dutch and the Swedish approach.

For many years the meeting industry has connected to the tourism industry mainly because of the use of the same infrastructure (airports, hotels, public transport, F & B, attractions etc).
Nevertheless, meetings are an important reason for travel and today more and more seen as a significant contributor to the economic impact of the hospitality industry. They create jobs in hotels, transportations, venues, restaurants, e.g., with the majority of employees being quite often women, young people and migrants. They not only generate money for companies and organizations, but also tax revenues for national governments.
However, meetings also create intangible values such as intercultural understanding and connection, international cooperation, new businesses and innovations. They are an extremely valuable tool for knowledge building and transfer, as well as for attracting talents, investors and businesses.

Participants:
Mr. Eric Bakermans, Manager Meetings & Conventions at NBTC Holland Marketing, The Netherlands
Mr. Henrik von Arnold, Senior Consultant at ENITED Business Events GmbH, Austria

Samarbetsaktör: Swedish Network of Convention Bureaus, MPI Sweden

Tid: 14.45-15.30 Lokal: K2


Ett steg mot en konkurrenskraftig naturturism

Svensk Turism har identifierat naturturism som en stark reseanledning och ett samarbete med olika aktörer inom området har nyligen inletts. Även regeringen har uppmärksammat denna viktiga reseanledning och aviserade i den senaste budgetpropositionen satsningar på natur- och ekoturism. Seminariet kommet att utgöra en del i processen för hur vi kan arbeta strategiskt för att utveckla en konkurrenskraftig naturturism i Sverige. Var kommer besökarna ifrån, vilken typ av upplevelse söker de, vad kan vi i Sverige erbjuda och vad behöver vi utveckla?

Deltagare: Chris Doyle, Executive Director Adventure Travel Trade Association, Johan Engström Turistrådet Västsverige m.fl.

Tid: 14.45-15.30 Lokal: K1


Hållbara idrottsevenemang– Sverige bäst i världen

Riksidrottsförbundet (RF) och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) har tillsammans med olika svenska städer och flera parter inom idrott och forskning beviljats stöd från Vinnova i ett samverkansprojekt. RF presenterar sin del i processen utifrån den strategi för internationella idrottsevenemang som RF och besöksnäringen tagit fram. Nu är arbetet av en svensk definition av ”Hållbara idrottsevenemang” igång. 2015 fick Svenska Friidrottsförbundet en utmärkelse för evenemanget junior-EM i friidrott som genomfördes i Eskilstuna. Det valdes till världens bästa hållbarhetsevenemang 2015 av det internationella friidrottsförbundet.

Medverkande: RF:s arbete presenteras av Simon Strandvik och Jan P eter Bergkvist. Karin Movin, generalsekreterare för Junior-EM i friidrott Eskilstuna 2015, berättar om evenemanget.

Arr: Riksidrottsförbundet, Centrum för idrottsevenemang

Tid: 14.45-15.30 Lokal: A3


Sammanfattning och återkoppling av dagen

Reflektion över dagen med Magnus Nilsson och Pernilla Warberg Eric Thyrell, föreläsare och inspiratör. Avslutar dagen genom prata om valda sanningar och förutfattade meningar och hur de kan stå i vägen för samarbete och utveckling.

Tid: 15.40-16.30 Lokal: K2